Zakres projektu obejmuje wszystkie prace budowlano-instalacyjne stanu wykończonego tzw. „developerskiego”, to znaczy:
 • Wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zewnętrznej części budynku
 • Prace ogólnobudowlane wewnątrz budynku wraz z określeniem tynków i podłóg
 • Instalacje ogrzewania
 • Instalacje wod-kan, ciepłej i zimnej wody wraz z określeniem punktów odbioru dla standardowego wyposażenia (przy standardowej aranżacji łazienek i kuchni)
 • Instalacje elektryczne wraz z określeniem punktów odbioru (gniazda, włączniki itp.) przy standardowej aranżacji wnętrz
 • Przyłącza instalacyjne wod-kan budynku do sieci zewnętrznej znajdującej się w drodze przy działce (alternatywnie: szambo oraz studnie).

 • Uwaga: doprowadzenie oddalonej sieci zewnętrznej do działki wykracza poza zakres przedstawionej wyceny projektu
Poza zakresem projektanta (a niezbędne do projektu budowlanego) jest uzyskanie:
 • Podkładu geodezyjnego do celów projektowych
 • Badań gruntowych
Podstawowe opracowanie projektu budowlanego nie obejmuje:
 • dokumentacji wariantowej na ten sam temat
 • nadzoru autorskiego, (odrębna umowa)
 • ekspertyz
 • opracowań technologicznych i instalacji specjalistycznych
 • makiet i specjalnych opracowań graficznych
 • inwentaryzacji i wszelkich innych opracowań wstępnych, (odrębna umowa)
 • projektu organizacji budowy
 • projektów wnętrz
 • rysunków warsztatowych
 • instalacji sieci zintegrowanych (tzw. „Inteligentny dom”)
 • projektu zieleni, architektury ogrodowej itp.