PEŁNOBRANŻOWE PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
I URBANISTYCZNE

OPRACOWUJEMY

 • projekty techniczne architektury i konstrukcji,opracowania koncepcyjne, projekty modernizacji, przebudowy, rozbudowy i adaptacji w zakresie:
  • budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego
  • budownictwa ogólnego, użyteczności publicznej
  • obiektów sakralnych
  • warsztatów rzemieślniczych
  • niewielkich zakładów wytwórczych, przemysłowych
 • aranżacje wnętrz
 • plany zagospodarowania przestrzennego
 • projekty urbanistyczne

OPRACOWUJEMY

dla każdego projektu architektonicznego
 • zestaw rysunków perspektywicznych i aksonometryczych projektowanego obiektu z punktów widokowych określanych przez inwestora
 • zestaw kolorowych fotorealistycznych prezentacji obiektu
 • kolorowy film animowany (na dodatkowe zlecenie)